Vergroot inkomsten uit nalatenschappen: toolkit naar parochies

Alle parochiebesturen ontvangen deze week de toolkit Nalatenschappen: een pakket communicatiemiddelen dat kan worden ingezet om het thema nalaten aan de parochie bespreekbaar te maken in de parochie. Doel: het vergroten van de inkomsten uit nalatenschappen.

Veel parochianen laten na aan goede doelen. Het komt bij hen niet altijd op dat zij ook de parochie in hun testament kunnen opnemen. Ook is er bij parochianen en bij parochies niet altijd de benodigde kennis over nalaten. Het onderwerp kan verder met schroom zijn omgeven. Hoe maak je het bespreekbaar? En hoe kun je als parochie de inkomsten uit nalatenschappen vergroten?

De toolkit Nalatenschappen biedt antwoorden op veel gestelde vragen. Met de verschillende elementen uit de toolkit, kunnen parochies concreet aan de slag rond het thema nalaten aan de parochie, of hun huidige activiteit op dat terrein een nieuwe impuls geven. Op het gebied van de werving van nalatenschappen is in veel parochies nog veel te winnen.

Voor een uitgebreide uitleg over werken met deze toolkit zijn vertegenwoordigers van parochies van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst ‘Nalaten aan de parochie’ op dinsdag 29 mei. Klik hier voor meer informatie over die bijeenkomst, verzorgd door Arjan van Ketel, expert op het gebied van de werving van nalatenschappen.

Ton Lansdaal, opbouwwerker en coördinator van het Talenten Programma van het bisdom, overhandigde de eerste toolkit eerder deze week aan bisschop Gerard de Korte.