Nalatenschappen

Organisaties als KWF, Unicef of Artsen zonder Grenzen danken een groot percentage van hun jaarlijkse inkomsten aan nalatenschappen. Mensen laten na aan organisaties waarmee zij zich verwant voelen. Inkomsten van parochies bestaan in de regel maar voor een klein gedeelte uit nalatenschappen. En dat terwijl veel mensen nauw verbonden zijn met hun parochie.

Alle reden om als parochie de blik te richten op nalatenschappen. In april 2018 hebben alle parochiebesturen daarom de toolkit Nalatenschappen ontvangen. Die bevat materialen aan de hand waarvan parochies op een aansprekende en verantwoorde manier, deze vorm van geven onder de aandacht kunt brengen.

Voorbeeldmateriaal
De toolkit is primair bedoeld als voorbeeldmateriaal. Parochies kunnen de meeste teksten en materialen naar eigen wens aanpassen, personaliseren en vermenigvuldigen. Digitale versies van de teksten en exemplaren van de brochure Uw steun is onze toekomst, nalaten aan uw parochie kunnen door parochies worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar communicatie@bisdomdenbosch.nl Parochianen die belangstelling hebben voor het thema ‘nalaten aan de parochie’ adviseren we contact op te nemen met de eigen parochie.

Voor een uitgebreide uitleg over werken met de toolkit, vindt op dinsdagavond 29 mei de informatiebijeenkomst ‘Nalaten aan de parochie’ plaats, verzorgd door Arjen van Ketel, expert op het gebied van nalatenschappen. Parochies zijn over deze bijeenkomst per mail en brief geïnformeerd.