Talenten gezocht

Een talent is in de Heilige Schrift een munt en in het huidige Nederlandse spraakgebruik een kwaliteit. Ons bisdom staat voor de taak om binnen de geloofsgemeenschappen talenten, materieel en immaterieel, te zoeken en te vinden.

Tijdens de preek bij mijn installatie in de kathedraal op 14 mei 2016 heb ik gezegd dat een bisschop op zijn kop kan gaan staan maar alleen niets kan bereiken. En dat geldt natuurlijk ook voor onze pastorale teams. Het komt erop aan dat zoveel mogelijk katholieken de verantwoordelijkheid van hun doopsel gaan ontdekken of herontdekken. Er is immers zoveel katholiek leven in ons diocees als de gedoopten zelf waarmaken.

Dat besef mag binnen ons bisdom best verder ontwikkeld worden. Want velen denken: wij zijn al eeuwen katholiek en dat zal wel zo blijven. Maar naar mijn diepste overtuiging berust dat op een misverstand. De tijd van de volkskerk wordt meer en meer voltooid verleden tijd.

Vandaag en morgen hebben wij katholieken nodig met een persoonlijk ontwikkeld geloofsleven. Katholieken met een persoonlijke band met Christus. Ons christelijk geloof is immers allereerst een relationeel geloof. Het gaat om de omgang met God in Christus én vanuit die omgang met elkaar. Wij zijn geroepen om, in kracht van Gods Geest, gemeenschappen op te bouwen waarbinnen naastenliefde, dienstbaarheid en verzoening centrale thema’s zijn.

De geloofsgemeenschappen binnen onze parochies blijven alleen bestaan als er voldoende mensen en middelen zijn. Een en ander vraagt om een missionaire inzet. Wij zijn geroepen om nieuwe mensen te winnen voor Christus en zijn Kerk.

Binnen ons bisdom is er gelukkig nog steeds katholieke “massa” en zijn er ook nog steeds middelen. Juist nu moeten wij onze netten uitgooien.

Onze Kerk wordt kleiner en als bisschop moet ik dat proces begeleiden. Maar als geestelijk leider wil ik vooral lethargie en defaitisme doorbreken en mensen enthousiast maken voor Christus en zijn evangelie. Juist in onze dagen moeten wij mensen motiveren en mobiliseren.

Ik ga ervan uit dat niet weinig katholieken met mij die opdracht gestalte willen geven.

Laten wij samen op zoek gaan naar nieuwe talenten, nieuwe mensen en middelen om het lichaam van de Kerk, waarvan Christus het Hoofd vormt, op te bouwen. In kracht van Gods Geest zijn wij tot veel in staat.

Dr. Gerard de Korte

Bisschop van ’s-Hertogenbosch