Talenten Dag: ‘Ontspannen inspannen voor toekomst van de Kerk’

Tientallen bestuurders en andere vrijwilligers van parochies namen op zaterdag 28 oktober 2017 deel aan de Talenten Dag in het Bossche cultureel centrum de Verkadefabriek: een programma met toespraken en workshops van nationale experts over fondswerving en communicatie in de parochie. “Hiermee kunnen we in de parochie meteen aan de slag.”

Bisschop Gerard de Korte benadrukte in zijn openingswoord niet alleen het belang van geldwerving en communicatie voor parochies, maar ook dat die nooit een doel op zich zijn. Altijd staan ze in dienst van de verkondiging van het evangelie. De bisschop stond stil bij de dubbele betekenis van ‘talenten’ in de parabel in Mattheüs 25:14-30. “We leven van de Heilige Geest, maar ons geloof moet wel incarneren en gestalte krijgen. De financiën zijn hierbij een hulpmiddel.” Niet alleen talenten in de zin van klinkende munt zijn onmisbaar, ook de persoonlijke kwaliteiten van eenieder dragen bij aan de opbouw van de Kerk, aldus de bisschop”: “Niemand kan gemist worden. We zijn allen geroepen de verantwoordelijkheid van ons doopsel waar te maken.” Dat betekent niet dat we onder een last gebukt moeten gaan, ook niet in een tijd van voortschrijdende ontkerkelijking, onderstreepte de bisschop. “We mogen ons ontspannen inspannen, wetende dat Christus ons draagt.”

Naar de mensen gaan
Journalist en uitgever Leo Fijen spoorde de parochies in zijn inleiding aan om midden in de lokale samenleving te staan, onder verwijzing naar een uitspraak van paus Franciscus: “Als de mensen niet naar de kerk komen, ga dan naar hen”. Fijen moedigde de parochies aan om het nieuwe huis te zijn voor mensen die in onze samenleving nergens meer thuis zijn: de kerk als middelpunt van dorp of wijk, een plek waar mensen zich welkom voelen. “Dan denken ze: ‘De kerk is mij wat waard’”. De Actie Kerkbalans is volgens Fijen een moment om ieders specifieke talenten in de parochie te bundelen met het oog op een goede opbrengst. Maar, zo benadrukte hij: ‘Het belangrijkste ‘talent’ dat je krijgt en mag doorgeven, is het in je hart geraakt worden door God.’

De talenten liggen voor het oprapen
Verhalenvertelster Pauline Seebregts nam het publiek mee aan de hand van de parabel van de talenten. In Jezus’ tijd waren talenten geldstukken die je maar beter kon laten rollen en die je zeker niet in de grond moest stoppen. Dat geldt ook voor de talenten zoals ze in onze tijd beter bekend zijn: de unieke kwaliteiten die ieder van ons van God heeft gekregen. Met haar meeslepende verhaal, begeleid door zang en harpspel van Jopie Jonkers, enthousiasmeerde Seebregts de aanwezigen om stil te staan bij de eigen talenten in dienst van de gemeenschap. Opbouwwerker Ton Lansdaal presenteerde aansluitend de Talenten Consulenten, die met hun talenten woekeren door vrijwillig parochies te helpen op het gebied van communicatie en fondswerving.

Nalatenschappen als kans
Goede doelen ontvangen soms meer dan een kwart van hun inkomsten uit nalatenschappen. Voor parochies die te maken hebben met hoge kosten voor onder andere de instandhouding van het kerkgebouw, is op het gebied van nalatenschappen nog een wereld te winnen, aldus dé expert op het gebied van het verwerven van nalatenschappen, Arjen van Ketel. In de Verkadefabriek presenteerde hij de door hem in samenwerking met bisdom samengestelde toolkit, een instructieve gereedschapskist met handige instrumenten waar parochies hun voordeel mee kunnen doen. In deze toolkit staat de mens centraal. Goede communicatie is immers essentieel bij thema dat wegens de relatie met het levenseinde, gevoelig is. Mensen moeten er zelf aan toe zijn om de Kerk in hun testament te begunstigen, en vaak is dit het geval wanneer zij een langjarige betrokkenheid hebben bij de Kerk en de behoefte voelen om hun nalatenschap netjes te regelen. Dat geeft rust in de laatste levensfase, aldus Van Ketel. De toolkit vormt en mooi vertrekpunt voor parochies om deze specifieke doelgroep zorgvuldig te begeleiden.

Workshop ‘hoe schrijf ik een wervende brief?’ met Gerko Last

De ‘fun’ in crowdfunding
Anne Stael, voorzitter van ‘Geloof in je project’, gaf in de middag een workshop over crowdfunding. Hoe kan deze hippe manier van fondsenwerving in parochies worden ingezet? Samen brainstormden de deelnemers over projecten die hiervan zouden kunnen profiteren. Er kwamen veel ideeën naar boven: van de installatie van een airco tot de opname van de Mariakapel in de ANWB-gids. Stael vertelde over het belang van een goed georganiseerde actie, waar iedereen in de parochie weet van heeft. Maak de actie ook leuk! Ze noemde dit de ‘fun’ in crowdfunding: “Je hebt vaak meer in huis dan je zelf denkt.” Donateurs kunnen bijvoorbeeld een rondleiding in de kerk aangeboden krijgen. Ook in andere workshops gingen parochies actief aan de slag rond communicatie en fondswerving. ‘Hoe schrijf je een wervende brief?’, was de centrale vraag in de workshop van fondsenwerver en communicator Gerko Last. De deelnemers deden tal van tips op om de brieven voor de Actie Kerkbalans te verbeteren. In een andere zaal werd onder leiding van adviseur fondsenwerving Baukje Stam ook ingezoomd om de Actie Kerkbalans: wat zijn de geheimen om de resultaten daarvan te optimaliseren? Met Arjen van Ketel gingen andere parochievertegenwoordigers ondertussen dieper in op de inhoud van de toolkit nalatenschappen.

‘Je hebt er iets aan’
Aan het eind van de dag gingen alle deelnemers – letterlijk en figuurlijk – weg met een pakket vol informatie en inspiratie: iedere deelnemer kreeg een doosje vol informatie en enkele gadgets mee. Welk onderdeel van de Talentendag de meeste indruk had gemaakt? “De tips voor de Actie Kerkbalans,” zei een deelnemer. “Het was een inspirerende dag waar je echt iets aan hebt”, zei een ander. “Prettig om elkaar als parochies onderling op deze manier te ontmoeten. En geweldig om door experts op weg geholpen te worden om onze geldwerving te verbeteren.”