Interview Ko en Hester

Talenten Consulenten: ‘Tips van buitenstaander kunnen groot verschil maken’

Ko van den Boom en Hester van Beers hielpen de afgelopen maanden parochies op vrijwillige basis als Talenten Consulent met brieven en foldermateriaal voor Actie Kerkbalans. ‘Hoopgevend om te zien dat we in samenwerking met de parochies de fondswerving hebben kunnen verbeteren.’

Ko en Hester namen brieven en folders onder handen die parochies hebben verstuurd voor de Actie Kerkbalans. Ko (54) woont in het Gelderse Dreumel en is professioneel redacteur. Voor studente Hester (22) uit het Brabantse Maarheeze is schrijven een passie. Vorig jaar verscheen haar eerste dichtbundel. Hester: “Ik heb mijn liefde voor taal mogen inzetten om parochies te helpen met hun wervende teksten. De jaarlijkse Kerkbalans-brief moet enthousiasmerend zijn en geïnspireerd door lokale voorbeelden. Ik heb de conceptbrieven van veel verschillende parochies voorzien van commentaar, zodat er een nog betere brief gemaakt kon worden.”

Tevreden reacties
Talenten Consulenten zijn vrijwillige parochie-adviseurs met uiteenlopende talenten op het gebied van communicatie en geldwerving, tekstschrijven en vormgeving. Ko is enthousiast over die opzet. “Het kan naar mijn idee goede vruchten afwerpen.” Hij heeft tevreden reacties gehoord over de teksten waarop hij commentaar heeft gegeven. “Ik heb de indruk dat mensen vinden dat we op dit gebied een stap hebben gezet. We denken nu na of en hoe we iets met nalatenschappen kunnen doen als vervolgstap.”

Ko en Hester trokken samen op met de parochies en met fondsenwerver Gerko Last. Ko: “Door die samenwerking werd de kwaliteit van de brieven en folders naar een hoger niveau getild. De wetenschap dat parochies zich hierdoor beter en professioneler aan parochianen presenteren en daardoor wellicht meer inkomsten genereren, vond ik hoopgevend.”

Stap voorwaarts
Hester benadrukt dat parochies soms al met een paar tips of trucs een stap voorwaarts hebben kunnen maken. “Op de Talenten Dag in de Verkadefabriek zag ik hoe parochievrijwilligers enthousiast werden en de opgedane kennis meteen toepasten op hun eigen situatie. Erg leuk om te zien.”

Ko kan het iedereen aanraden om ook Talenten Consulent te worden. “Je kunt samen met anderen een bijdrage leveren aan het geloofsleven in het bisdom. Je ervaart dat je niet alleen bent. En het is een manier om je eigen horizon te verbreden.” Ook Hester is enthousiast: “Je kunt je eigen kwaliteiten inzetten om parochies te helpen. Dat is leuk en nuttig tegelijk. Mgr. De Korte spreekt vaak over de verantwoordelijkheid van ons doopsel. We mogen allemaal meehelpen om de Kerk te ondersteunen. We vormen immers samen de Kerk.”

Iemand van buiten
Waarom zou je als parochie gebruik maken van de Talenten Consulenten? Ko: “In elke parochie zijn er wel zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Alleen al door er iemand van buitenaf met een bepaalde deskundigheid naar te laten kijken, kun je stappen zetten. Stel je open voor een gesprek, praat gewoon eens over wat er op een bepaald terrein zoal in je parochie gebeurt. Waar zie je kansen en knelpunten? Het is goed mogelijk dat er in gesprek met iemand van buiten vanzelf ideeën naar boven komen die je verder helpen.”

Hester: “Als Talenten Consulenten hebben we een divers aanbod dat bij elke parochie kan aansluiten. Parochies kunnen ondersteuning vragen bij specifieke verbeterpunten. We hebben veel verschillende mensen die iets waardevols kunnen bijdragen. Daar kan elke parochie haar voordeel mee doen.”