Programma

De begeleiding bestaat uit advies, meedenken, feedback geven en het in contact brengen met experts. Er zijn twee manieren van begeleiding

De individuele aanpak: op maat gemaakte begeleiding van 10 parochies, op basis van de vragen wordt gekeken welke expert het best kan adviseren. Er zijn twee externe adviseurs betrokken die begeleiden bij de actie Kerkbalans: Nic Rijnbende en Greco Idema. Gerko Last adviseert de parochies specifiek over teksten. De Talenten Consulenten lopen mee met deze adviseurs en doen zo al werkendeweg ervaring op.

De groepsaanpak: het leren van elkaar wordt vaak als nuttig en plezierig ervaren. Daarom nemen 12 parochies deel aan drie avonden de komende maanden om samen te werken aan verbetering van hun actie Kerkbalans.

Stel je vraag!

We konden niet álle parochies in het bisdom begeleiding bieden dit jaar. Maar we willen ook jouw vragen graag beantwoorden. Dus heb je een vraag over Kerkbalans, andere fondsenwerving of communicatie, stel hem hier. We gaan ons best doen je zo snel mogelijk te antwoorden samen met onze Talenten Consulenten!