Nic Rijnbende

‘Prachtig dat mensen zoveel tijd en energie in het project steken en dat vanuit geloofsbeleving doen.’

Nic Rijnbende is specialist op het gebied van fondsenwerving en communicatie. Hij begeleidt parochies bij het verbeteren van hun aanpak van de Actie Kerkbalans. Hoe pakt hij dat aan en hoe beleeft hij het Talenten Programma in de praktijk?

Wat zijn je voornaamste doelen bij het begeleiden van parochies?
Het voornaamste doel is dat de parochies zelfstandig verder kunnen met het organiseren van de campagne voor de Actie Kerkbalans. Daarbij krijgen ze de belangrijkste instrumenten aangereikt om de campagne zo optimaal mogelijk te kunnen organiseren.

Welke kennis of tools bied je parochies aan om hun actie Kerkbalans te verbeteren?
Ik heb voor het afgelopen project gewerkt met een handreiking waarin ik de belangrijkste kenmerken van een goede campagne heb opgesomd en toegelicht. Tijdens de persoonlijke ontmoetingen die ik met parochies heb gehad, heb ik vooral input gegeven vanuit mijn eigen ervaring. Die input heb ik aangepast aan de uitgangspositie van een parochie en de kennis en ervaring die al aanwezig waren.

Welke verschillen zie je tussen parochies?
Er zijn hele grote verschillen. Er zijn parochies die de fondsenwerving vooral benaderen vanuit de administratieve hoek, waarbij het lijkt alsof het gaat om het betalen van een lidmaatschap. Ook heb ik in veel parochies gezien dat de communicatie over de geldwerving heel instrumenteel is en weinig inhoudelijke motieven kent. Daarbij wordt de geldvraag niet geïllustreerd met praktijkvoorbeelden uit de eigen parochie. Er zijn ook parochies die al een heel eind op weg zijn, en die lokale voorbeelden en informatie een plek geven in hun folders en andere communicatie. Die dingen motiveren parochianen om te geven.

Waar valt voor parochies de meeste winst te behalen met de Actie Kerkbalans?
De wijze van communiceren moet zo lokaal mogelijk worden gemaakt. Over het algemeen maakt men veel gebruik van materiaal uit het verleden, of van materiaal dat landelijk wordt aangereikt. Daar wordt dan geen sterke lokale tint aan gegeven. Een ander aspect is dat men weinig technische mogelijkheden binnen de fondsenwerving benut. Hoe stel je een doelgroep samen, en hoe segmenteer je een doelgroep in verschillende subgroepen? Welke verschillende benaderingswijzen gebruik je voor die groep? Daar is nog veel winst te boeken. Men heeft de neiging om in de benadering te generalistisch te zijn, terwijl de betrokkenheid van parochianen sterk kan verschillen. Parochies moeten zien in te spelen op die verschillen en op de bijdragen van parochianen in het verleden.

Wat was de afgelopen periode de mooiste of meest bemoedigende verandering die je bij parochies hebt gezien?
Wat ik erg kenmerkend vond, is het enthousiasme. Men was eerst wat afwachtend, en soms was er ook een beetje weerstand. Het aanbrengen van veranderingen vraagt veel van de vrijwilligers, en dat ging niet altijd gemakkelijk. Het is leuk om te zien dat mensen groeien in hun enthousiasme en mogelijkheden gaan zien voor groei in de opbouw van hun eigen parochie. Ik vond het ook prachtig om te zien dat mensen er zoveel tijd en energie in steken en dat vanuit de geloofsbeleving doen. Dat is de essentie en van daaruit kan men parochianen om een bijdrage vragen. Dat is een voor de hand liggend iets, maar kan ook een eye-opener zijn. Ik hoop dat dat dat voor de vrijwilligers zelf ook een nieuwe dimensie heeft gegeven aan dit project.

Wat heb je zelf geleerd van het begeleiden van de parochies?
Ik heb veel geleerd over de rooms-katholieke omgeving. Die was mij als protestant wat onbekender. Het is leuk om te zien dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Mensen zetten zich in vanuit hun persoonlijke geloofsbeleving en overtuiging, en willen dit met anderen delen. Zowel in protestantse als in katholieke gemeenschappen is de passie aanwezig om anderen kennis te laten maken met het evangelie. Het begeleiden van parochies heeft mij vooral geleerd hoe ik in zo’n nieuwe omgeving als het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch van waarde kan zijn als marketeer en specialist op het gebied van communicatie en fondsenwerving.

Welke ervaringen neem je mee bij de verdere begeleiding?
Wat voor mijzelf een leerpunt was, is dat ik merkte dat niet bij alle parochies dezelfde verwachting bestond toen het project van start ging. Men wist niet helemaal wat men moest verwachten en wat er van hen, als vrijwilligers, verwacht werd. Men neemt weliswaar vrijwillig deel aan het project, maar de deelname is niet vrijblijvend. De afspraken die je met elkaar maakt, moeten helder zijn aan het begin van het project, zodat parochies ook heel goed weten waar ze aan beginnen. Dat legt een goede basis om met elkaar zo’n intensief traject in te gaan.