"Talent houd je niet voor jezelf, maar deel je uit!"


Yvette van den Heuij - Talenten Consulent

Het Talenten Programma van het Bisdom van
’s-Hertogenbosch

Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft een uitdagend en vernieuwend meerjarenprogramma voor parochies over communicatie en geldwerving, het Talenten Programma. Het doel is om het kennisniveauop het gebied van communicatie en geldwerving in de parochies te verhogen. Het eerste jaar van het Talenten Programma concentreert zich op de Actie Kerkbalans en op het verwerven van  nalatenschappen. Centraal in het programma staat de kring van vrijwillige Talenten Consulenten; enthousiaste mensen die hun talenten, kennis en vaardigheden willen delen met andere parochies in het bisdom.

 

Begeleiding van parochies voor de Actie Kerkbalans
Lees meer
Maak kennis met onze Talenten Consulenten
Lees meer
Op 28 oktober 2017 organiseerden we de eerste Talenten Dag
Lees meer
Toolkit voor verwerven van nalatenschappen
Lees meer

Toelichting naam van het programma

De apostel Paulus schrijft in zijn brieven aan de inwoners van Rome (Rom. 12, 1-12) het volgende: "Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus een lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar."

Wij hebben allemaal gaven van God ontvangen. Zoals bijvoorbeeld de gave om te dienen, de gave om les te geven of de gave om andere mensen te helpen. Door respect te hebben en een voorbeeld te zijn voor elkaar kunnen wij één lichaam vormen. Iedereen is uniek en heeft een natuurlijke begaafdheid (talenten). Door het delen van talenten en elkaar aan te vullen ontstaat er een completer geheel en bereik je meer dan dat je alleen van je talenten geniet!

In Matteüs 25, 14-30 spreekt Jezus over talenten. In die parabel zijn talenten geldstukken, een waardevol bezit. De Heer geeft iedereen waardevol bezit mee. Wat je ermee doet is aan jou. Ga je het beschermen en stop je het weg in de grond of ga je het delen, doorgeven en hierdoor vermenigvuldigen?

Ga jij je waardevol bezit (talenten) inzetten?